De contributie bedraagt 80 € per halfjaar. 

Nieuwe leden betalen naar rato van het aantal maanden in het betreffende halfjaar.

 

Nieuw rekeningnummer met ingang van 14 januari 2022.

Regiobank: NL42 RBRB 8835 8975 72

t.n.v. Dynamic Tennisvereniging Old Dutch Eindhoven