De contributie bedraagt 80 € per halfjaar. De rekening wordt verstuurd door de penningmeester in januari en augustus.

Nieuwe leden betalen naar rato van het aantal maanden in het betreffende halfjaar.

 

ABN: NL57ABNA0836564200